AFL - Femenino 02/26 08:00 Fremantle - Femenino v Adelaide - Femenino 3.5(23)-6.10(46)
JLT Community Series 02/26 05:44 Gold Coast v Essendon 79-76
JLT Community Series 02/26 03:42 North Melbourne v Hawthorn 95-74
AFL - Femenino 02/25 08:17 Western Bulldogs - Femenino v Collingwood - Femenino 3.7(25)-5.2(32)
JLT Community Series 02/25 07:29 West Coast v Fremantle 107-52
AFL - Femenino 02/25 05:32 Brisbane - Femenino v GWS - Femenino 6.7(43)-1.3(9)
JLT Community Series 02/25 03:48 Melbourne v Carlton 116-62
AFL - Femenino 02/25 00:50 Melbourne - Femenino v Carlton - Femenino 6.6(42)-5.6(36)
JLT Community Series 02/24 08:30 Richmond v Adelaida 92-73
JLT Community Series 02/23 08:34 St Kilda v Port Adelaide 57-56
JLT Community Series 02/19 05:46 Gold Coast v Brisbane 81-57
JLT Community Series 02/19 05:01 Sidney v North Melbourne 63-65
AFL - Femenino 02/19 00:58 Adelaide - Femenino v Carlton - Femenino 2.5(17)-2.2(14)
AFL - Femenino 02/18 08:35 Western Bulldogs - Femenino v Melbourne - Femenino 4.5(29)-6.7(43)
AFL - Femenino 02/18 05:31 Brisbane - Femenino v Collingwood - Femenino 4.3(27)-3.5(23)
JLT Community Series 02/18 05:30 Western Bulldogs v Melbourne 86-92
JLT Community Series 02/18 02:53 Greater Western Sydney v West Coast 70-37
AFL - Femenino 02/18 01:00 GWS - Femenino v Fremantle - Femenino 7.1(43)-6.7(43)
JLT Community Series 02/17 08:25 Hawthorn v Geelong 98-94
JLT Community Series 02/15 16:26 Collingwood v Essendon 105-94
AFL 02/15 15:54 Adelaida v Brisbane View
JLT Community Series 02/15 07:17 Devonport v Darwin 9-0
AFL - Femenino 02/12 08:00 Fremantle - Femenino v Brisbane - Femenino 3.5(23)-5.6(36)
AFL - Femenino 02/11 08:31 Collingwood - Femenino v Melbourne - Femenino 4.1(25)-7.2(44)
AFL - Femenino 02/11 04:50 Carlton - Femenino v GWS - Femenino View
AFL - Femenino 02/10 08:29 Western Bulldogs - Femenino v Adelaide - Femenino 2.11(23)-7.6(48)
AFL - Femenino 02/05 05:55 Melbourne - Femenino v Brisbane - Femenino 1.4(10)-4.1(25)
AFL - Femenino 02/04 08:28 Western Bulldogs - Femenino v Fremantle - Femenino 6.8(44)-1.6(12)
AFL - Femenino 02/04 05:58 Adelaide - Femenino v GWS - Femenino 7.6(48)-1.6(12)
AFL - Femenino 02/03 08:35 Carlton - Femenino v Collingwood - Femenino 7.4(46)-1.5(11)