AVP Seattle 06/23 23:00 Crabb/Gibb v Casebeer/Schalk 0-2
AVP Seattle - Femenino 06/23 21:00 Day/Flint v Larsen/Stockman 0-2
AVP Seattle - Femenino 06/23 21:00 Day/Flint v Stockman/Larsen 10-20
AVP Seattle 06/23 19:15 Crabb/Gibb v Allen/Slick 2-0
AVP Seattle 06/23 18:15 Patterson/Budinger v Casebeer/Schalk 0-2
AVP Seattle 06/23 18:15 Budinger/Patterson v Casebeer/Schalk 19-20
AVP Seattle - Femenino 06/23 17:15 Claes/Sponcil v Larsen/Stockman 1-2
AVP Seattle - Femenino 06/23 16:15 Cook/Pardon v Day/Flint 1-2
Copa Continental de la CEV 06/23 14:30 Korotkov/Tanila v Pribanic/Deliu 20-15
Copa Continental de la CEV 06/23 13:30 Nolvak/Tiisaar v Jercic/Štorc 21-12
FIVB Campeonato mundial sub-21 - Femenino 06/23 09:00 Victoria/Vitoria v Bocharova/Voronina 2-1
Copa Continental de la CEV 06/23 08:00 Adri/Quepa v Pribanic/Zukovskij 15-16
FIVB Campeonato mundial sub-21 06/23 08:00 Renato/Rafael v Windisch/Di Silvestre A 2-0
Copa Continental de la CEV 06/23 07:24 Koci/Deliu v Jercic/Štorc 7-18
FIVB Campeonato mundial sub-21 - Femenino 06/23 06:45 Álvarez M/Carro v Müller/Schulz 2-0
FIVB Campeonato mundial sub-21 - Femenino 06/23 06:45 Carro/Álvarez M v Müller/Schulz 17-16
FIVB Campeonato mundial sub-21 06/23 05:45 Sarabia/Stephens v Ivanov/Gorbenko 16-12
FIVB Campeonato mundial sub-21 - Femenino 06/23 04:00 Bocharova/Voronina v Müller/Schulz 19-16
FIVB Campeonato mundial sub-21 - Femenino 06/23 03:00 Victoria/Vitoria v Carro/Álvarez M 20-13
AVP Seattle 06/22 23:50 Budinger/Patterson v Bomgren/Field 2-0
AVP Seattle - Femenino 06/22 22:45 Claes/Sponcil v Dowdy/Quiggle 2-1
AVP Seattle 06/22 21:40 Crabb/Gibb v Budinger/Patterson 2-0
AVP Seattle - Femenino 06/22 20:35 Claes/Sponcil v Cook/Pardon 1-2
AVP Seattle 06/22 19:30 Casebeer/Schalk v Jacobs/Priddy 2-0
AVP Seattle - Femenino 06/22 18:25 Day/Flint v Larsen/Stockman 1-2
AVP Seattle 06/22 17:20 Allen/Slick v Ratledge/Rodriguez 2-0
AVP Seattle - Femenino 06/22 16:15 Brittany Tiegs & Molly Turner v Ledoux/Urango View
Copa Continental de la CEV 06/22 14:00 Nolvak/Tiisaar v Rosager/Brinck 16-12
Copa Continental de la CEV 06/22 13:00 Korotkov/Tanila v Abell/Hansen 18-20
FIVB Campeonato mundial sub-21 06/22 09:50 Windisch/Di Silvestre A v Ivanov/Gorbenko 2-0