1st Test 07/04 14:00 Indias Occidentales v Bangladés 406-187
Twenty20 07/04 08:00 Zimbabue v Pakistán 162-163
Twenty20 07/03 16:30 Inglaterra v India 159-163
Twenty20 07/03 08:00 Zimbabue v Australia 129-229
Twenty20 07/02 20:00 Montreal Tigers v Vancouver Knights 148-166
Twenty20 07/02 15:00 Toronto Nationals v Winnipeg Hawks 108-164
One Day Match 07/02 10:00 England Lions v India A 264/9,267/5
Twenty20 07/02 08:00 Pakistán v Australia 116-117
Twenty20 07/01 20:00 Edmonton Royals v Indias Occidentales - B 155-159
Twenty20 07/01 15:00 Vancouver Knights v Winnipeg Hawks 162-156
Twenty20 07/01 14:00 Inglaterra - Femenino v Nueva Zelanda - Femenino 0-0
Twenty20 07/01 13:00 Ireland Women v Bangladesh Women 0-0
Twenty20 07/01 08:00 Zimbabue v Pakistán 108-182
Twenty20 06/30 20:00 Montreal Tigers v Indias Occidentales - B 183-187
Twenty20 06/30 15:00 Toronto Nationals v Edmonton Royals 169-173
Royal London One Day Cup 06/30 10:00 Kent v Hampshire 269-330
Twenty20 06/29 20:00 Montreal Tigers v Winnipeg Hawks 157-203
Twenty20 06/29 15:00 Irlanda v India 70-213
Twenty20 06/29 10:00 Ireland Women v Bangladesh Women 0-0
One Day Match 06/29 10:00 India A v West Indies A 354/6,151 All Out
Twenty20 06/28 20:00 Toronto Nationals v Vancouver Knights 231-227
Twenty20 06/28 16:40 Inglaterra - Femenino v Nueva Zelanda - Femenino 0-0
Twenty20 06/28 13:00 Ireland Women v Bangladesh Women 0-0
Twenty20 06/28 12:00 Sudáfrica - Femenino v Nueva Zelanda - Femenino 0-0
One Day Match 06/28 10:00 England Lions v West Indies A 163/1,162 All Out
Twenty20 06/27 17:30 Inglaterra v Australia 221-193
Twenty20 06/27 15:00 Irlanda v India 132-208
Críquet 06/27 11:57 Yorkshire v Surrey 342 & 152/9,267 & 225/3
One Day Match 06/26 10:00 England Lions v India A 206/9,309/6
CC Div 2 06/25 13:00 Kent v Middlesex 1-0