Ucrania - Liga Nacional - Femenino

DateRLocal v Visitante-
05/06 15:30 - Kiev Basket - Femenino v Dynamo NPU Kiev - Femenino 87-94
05/05 16:41 - Kiev Basket - Femenino v Dynamo NPU Kiev - Femenino 87-94
05/05 14:54 - SBK Lviv - Femenino v Chayka Berdyansk - Femenino 55-62
05/05 07:00 - Kiev Basket - Femenino v Dynamo NPU Kiev - Femenino 88-66
05/02 14:00 - Dynamo NPU Kiev - Femenino v Kiev Basket - Femenino 82-63
05/02 11:00 - Chayka Berdyansk - Femenino v SBK Lviv - Femenino 72-56
05/01 14:54 - Chayka Berdyansk - Femenino v SBK Lviv - Femenino 59-50
05/01 13:10 - Dynamo NPU Kiev - Femenino v Kiev Basket - Femenino 79-76
04/26 14:00 - Kiev Basket - Femenino v SBK Lviv - Femenino 85-54
04/26 07:00 - Dynamo NPU Kiev - Femenino v Chayka Berdyansk - Femenino 101-37
04/25 14:44 - Kiev Basket - Femenino v SBK Lviv - Femenino 85-54
04/20 01:47 - Frankivsk - Femenino v SKIF Spartak - Femenino 81-81
04/19 15:00 - Chayka Berdyansk - Femenino v Rivne Osdusshor Women 70-68
04/19 14:30 - Frankivsk - Femenino v SBK Lviv - Femenino 77-63
04/17 16:00 - Suzirya Rivne - Femenino v Chayka Berdyansk - Femenino 56-65
04/17 14:30 - Frankivsk - Femenino v SBK Lviv - Femenino 50-71
04/16 13:15 - Dynamo NPU Kiev - Femenino v SBK Lviv - Femenino 87-57
04/14 11:30 - Chayka Berdyansk - Femenino v Kiev Basket - Femenino 53-86
04/13 11:00 - Frankivsk - Femenino v Blyskavky Vinnytsia - Femenino 92-59
04/12 13:45 - SBK Lviv - Femenino v Blyskavky Vinnytsia - Femenino 57-64
04/12 13:30 - Frankivsk - Femenino v Rivne Osdusshor Women 75-89
04/12 09:53 - Kiev Basket - Femenino v Interkhim-Sdyusshor Odessa - Femenino 97-51
04/11 14:44 - Kiev Basket - Femenino v Interkhim-Sdyusshor Odessa - Femenino 103-49
04/11 07:00 - SBK Lviv - Femenino v Rivne Osdusshor Women 59-54
04/11 07:00 - Kiev Basket - Femenino v Interkhim Sdysshor Oddessa - Femenino 103-49
04/07 11:30 - Interkhim-Sdyusshor Odessa - Femenino v Frankivsk - Femenino 66-69
04/07 09:53 - Chayka Berdyansk - Femenino v Suzirya Rivne - Femenino 66-63
04/06 11:56 - Chayka Berdyansk - Femenino v Suzirya Rivne - Femenino 86-51
04/06 11:10 - Dynamo NPU Kiev - Femenino v Kiev Basket - Femenino 94-73
04/05 14:47 - Interkhim Sdysshor Oddessa - Femenino v SBK Lviv - Femenino 66-77