Pts

1 2 3 4 5
Aleksandra Vovk 11 11 8 8 11
Katya Tomazhich 9 3 11 11 6

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Aleksandra Vovk
 • Game 1 Race to 5 - Katya Tomazhich
 • Game 1 Race to 7 - Aleksandra Vovk
 • Game 1 Race to 9 - Aleksandra Vovk
 • Game 1 - Aleksandra Vovk won 11-9
 • Score at the end of Game 1 11-9
 • Game 2 Race to 3 - Aleksandra Vovk
 • Game 2 Race to 5 - Aleksandra Vovk
 • Game 2 Race to 7 - Aleksandra Vovk
 • Game 2 Race to 9 - Aleksandra Vovk
 • Game 2 - Aleksandra Vovk won 11-3
 • Score at the end of Game 2 11-3
 • Game 3 Race to 3 - Aleksandra Vovk
 • Game 3 Race to 5 - Aleksandra Vovk
 • Game 3 Race to 7 - Aleksandra Vovk
 • Game 3 Race to 9 - Katya Tomazhich
 • Game 3 - Katya Tomazhich won 8-11
 • Score at the end of Game 3 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Katya Tomazhich
 • Game 4 Race to 5 - Katya Tomazhich
 • Game 4 Race to 7 - Katya Tomazhich
 • Game 4 Race to 9 - Katya Tomazhich
 • Game 4 - Katya Tomazhich won 8-11
 • Score at the end of Game 4 8-11
 • Game 5 Race to 3 - Aleksandra Vovk
 • Game 5 Race to 5 - Aleksandra Vovk
 • Game 5 Race to 7 - Aleksandra Vovk
 • Game 5 Race to 9 - Aleksandra Vovk
 • Game 5 - Aleksandra Vovk won 11-6
 • Score at the end of Game 5 11-6