Pts

1 2 3 4 5
Aleksandr Tyutryumov 6 11 11 9 7
Ilya Berezin 11 10 4 11 5