Pts

1 2 3 4
Aleksandr Tyutryumov 11 11 9 10
Evgeny Regentov 3 7 11 9