Pts

1 2 3 4 5
Ilya Isakov 7 11 11 4 7
Mikhail Gladyshev 11 9 9 11 2

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Ilya Isakov
 • Game 1 Race to 5 - Ilya Isakov
 • Game 1 Race to 7 - Mikhail Gladyshev
 • Game 1 Race to 9 - Mikhail Gladyshev
 • Game 1 - Mikhail Gladyshev won 7-11
 • Score at the end of Game 1 7-11
 • Game 2 Race to 3 - Mikhail Gladyshev
 • Game 2 Race to 5 - Ilya Isakov
 • Game 2 Race to 7 - Ilya Isakov
 • Game 2 Race to 9 - Ilya Isakov
 • Game 2 - Ilya Isakov won 11-9
 • Score at the end of Game 2 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Mikhail Gladyshev
 • Game 3 Race to 5 - Ilya Isakov
 • Game 3 Race to 7 - Ilya Isakov
 • Game 3 Race to 9 - Ilya Isakov
 • Game 3 - Ilya Isakov won 11-9
 • Score at the end of Game 3 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Ilya Isakov
 • Game 4 Race to 5 - Mikhail Gladyshev
 • Game 4 Race to 7 - Mikhail Gladyshev
 • Game 4 Race to 9 - Mikhail Gladyshev
 • Game 4 - Mikhail Gladyshev won 4-11
 • Score at the end of Game 4 4-11
 • Game 5 Race to 3 - Ilya Isakov
 • Game 5 Race to 5 - Ilya Isakov
 • Game 5 Race to 7 - Ilya Isakov