Pts

1 2 3 4
Andrey Lytko 9 13 11 12
Dmitry Voronov 11 11 9 10

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Andrey Lytko
 • Game 1 Race to 5 - Dmitry Voronov
 • Game 1 Race to 7 - Andrey Lytko
 • Game 1 Race to 9 - Dmitry Voronov
 • Game 1 - Dmitry Voronov won 9-11
 • Score After Game 1 - 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Andrey Lytko
 • Game 2 Race to 5 - Andrey Lytko
 • Game 2 Race to 7 - Andrey Lytko
 • Game 2 Race to 9 - Dmitry Voronov
 • Game 2 - Andrey Lytko won 13-11
 • Score After Game 2 - 13-11
 • Game 3 Race to 3 - Andrey Lytko
 • Game 3 Race to 5 - Andrey Lytko
 • Game 3 Race to 7 - Andrey Lytko
 • Game 3 Race to 9 - Andrey Lytko
 • Game 3 - Andrey Lytko won 11-9
 • Score After Game 3 - 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Dmitry Voronov
 • Game 4 Race to 5 - Dmitry Voronov
 • Game 4 Race to 7 - Dmitry Voronov
 • Game 4 Race to 9 - Dmitry Voronov
 • Game 4 - Andrey Lytko won 12-10
 • Score After Game 4 - 12-10