Pts

1 2 3 4 5
Evgeny Kryuchkov 5 11 16 7 11
Igor Matveev 11 6 14 11 9

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Evgeny Kryuchkov
 • Game 1 Race to 5 - Igor Matveev
 • Game 1 Race to 7 - Igor Matveev
 • Game 1 Race to 9 - Igor Matveev
 • Game 1 - Igor Matveev won 5-11
 • Score After Game 1 - 5-11
 • Game 2 Race to 3 - Evgeny Kryuchkov
 • Game 2 Race to 5 - Evgeny Kryuchkov
 • Game 2 Race to 7 - Evgeny Kryuchkov
 • Game 2 Race to 9 - Evgeny Kryuchkov
 • Game 2 - Evgeny Kryuchkov won 11-6
 • Score After Game 2 - 11-6
 • Game 3 Race to 3 - Igor Matveev
 • Game 3 Race to 5 - Igor Matveev
 • Game 3 Race to 7 - Evgeny Kryuchkov
 • Game 3 Race to 9 - Evgeny Kryuchkov
 • Game 3 - Evgeny Kryuchkov won 16-14
 • Score After Game 3 - 16-14
 • Game 4 Race to 3 - Igor Matveev
 • Game 4 Race to 5 - Igor Matveev
 • Game 4 Race to 7 - Igor Matveev
 • Game 4 Race to 9 - Igor Matveev
 • Game 4 - Igor Matveev won 7-11
 • Score After Game 4 - 7-11
 • Game 5 Race to 3 - Evgeny Kryuchkov
 • Game 5 Race to 5 - Evgeny Kryuchkov
 • Game 5 Race to 7 - Evgeny Kryuchkov
 • Game 5 Race to 9 - Evgeny Kryuchkov
 • Game 5 - Evgeny Kryuchkov won 11-9
 • Score After Game 5 - 11-9