Pts

1 2 3
Yury Nodzrunov 8 11 7
Aleksandr Zhelubenkov 11 13 11

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Yurii Nozdrunov
 • Game 1 Race to 5 - Yurii Nozdrunov
 • Game 1 Race to 7 - Aleksandr Zhelubenkov
 • Game 1 Race to 9 - Aleksandr Zhelubenkov
 • Game 1 Race to 9 - Aleksandr Zhelubenkov
 • Game 1 - Aleksandr Zhelubenkov won 8-11
 • Score After Game 1 - 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Yurii Nozdrunov
 • Game 2 Race to 5 - Yurii Nozdrunov
 • Game 2 Race to 7 - Aleksandr Zhelubenkov
 • Game 2 Race to 9 - Aleksandr Zhelubenkov
 • Game 2 - Aleksandr Zhelubenkov won 11-13
 • Score After Game 2 - 11-13
 • Game 3 Race to 3 - Yurii Nozdrunov
 • Game 3 Race to 5 - Yurii Nozdrunov
 • Game 3 Race to 7 - Yurii Nozdrunov
 • Game 3 Race to 9 - Aleksandr Zhelubenkov
 • Game 3 - Aleksandr Zhelubenkov won 7-11
 • Score After Game 3 - 7-11