Pts

1 2 3 4 5
Yaroslav Troyanov 14 11 8 9 8
Sergey Vakar 12 9 11 11 11

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Yaroslav Troyanov
 • Game 1 Race to 5 - Yaroslav Troyanov
 • Game 1 Race to 7 - Yaroslav Troyanov
 • Game 1 Race to 9 - Yaroslav Troyanov
 • Game 1 - Yaroslav Troyanov won 14-12
 • Score After Game 1 - 14-12
 • Game 2 Race to 3 - Yaroslav Troyanov
 • Game 2 Race to 5 - Yaroslav Troyanov
 • Game 2 Race to 7 - Sergey Vakar
 • Game 2 Race to 9 - Yaroslav Troyanov
 • Game 2 - Yaroslav Troyanov won 11-9
 • Score After Game 2 - 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Yaroslav Troyanov
 • Game 3 Race to 5 - Sergey Vakar
 • Game 3 Race to 7 - Sergey Vakar
 • Game 3 Race to 9 - Sergey Vakar
 • Game 3 - Sergey Vakar won 8-11
 • Score After Game 3 - 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Sergey Vakar
 • Game 4 Race to 5 - Sergey Vakar
 • Game 4 Race to 7 - Sergey Vakar
 • Game 4 Race to 9 - Sergey Vakar
 • Game 4 - Sergey Vakar won 9-11
 • Score After Game 4 - 9-11
 • Game 5 Race to 3 - Sergey Vakar
 • Game 5 Race to 5 - Sergey Vakar
 • Game 5 Race to 7 - Sergey Vakar
 • Game 5 Race to 9 - Sergey Vakar
 • Game 5 - Sergey Vakar won 8-11
 • Score After Game 5 - 8-11