Pts

1 2 3 4
Vitalii Kobets 8 14 11 9
Evgeny Ivanov 11 16 9 11

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Yevhen Ivanov
 • Game 1 Race to 5 - Yevhen Ivanov
 • Game 1 Race to 7 - Vitalii Kobets
 • Game 1 Race to 9 - Yevhen Ivanov
 • Score After Game 1 - 8-11
 • Game 1 - Yevhen Ivanov won 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Yevhen Ivanov
 • Game 2 Race to 5 - Yevhen Ivanov
 • Game 2 Race to 7 - Yevhen Ivanov
 • Game 2 Race to 9 - Yevhen Ivanov
 • Score After Game 2 - 14-16
 • Game 1 - Yevhen Ivanov won 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Vitalii Kobets
 • Game 3 Race to 5 - Vitalii Kobets
 • Game 3 Race to 7 - Yevhen Ivanov
 • Game 3 Race to 9 - Vitalii Kobets
 • Score After Game 3 - 11-9
 • Game 2 - Yevhen Ivanov won 14-16
 • Game 4 Race to 3 - Vitalii Kobets
 • Game 4 Race to 5 - Vitalii Kobets
 • Game 4 Race to 7 - Vitalii Kobets
 • Game 4 Race to 9 - Vitalii Kobets
 • Score After Game 4 - 9-11
 • Game 4 - Yevhen Ivanov won 9-11