Pts

1 2 3 4 5
Sergey Kovalenko 6 11 11 11 0
Vitaliy Khamurda 11 6 7 9 0

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Sergey Kovalenko
 • Game 1 Race to 5 - Vitaliy Khamurda
 • Game 1 Race to 7 - Vitaliy Khamurda
 • Game 1 Race to 9 - Vitaliy Khamurda
 • Game 1 - Vitaliy Khamurda won 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Sergey Kovalenko
 • Game 2 Race to 5 - Sergey Kovalenko
 • Game 2 Race to 7 - Sergey Kovalenko
 • Game 2 Race to 9 - Sergey Kovalenko
 • Game 2 - Sergey Kovalenko won 11-6
 • Game 3 Race to 3 - Vitaliy Khamurda
 • Game 3 Race to 5 - Vitaliy Khamurda
 • Game 3 Race to 7 - Vitaliy Khamurda
 • Game 3 Race to 9 - Sergey Kovalenko
 • Game 3 - Sergey Kovalenko won 11-7
 • Game 4 Race to 3 - Sergey Kovalenko
 • Game 4 Race to 5 - Sergey Kovalenko
 • Game 4 Race to 7 - Sergey Kovalenko
 • Game 4 Race to 9 - Sergey Kovalenko
 • Game 4 - Sergey Kovalenko won 11-9