Pts

1 2 3 4 5
Vitalii Husiev 3 11 2 10 0
Dmitriy Pereyaslovskyi 11 6 11 12 0

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Dmitriy Pereyaslovskyi
 • Game 1 Race to 5 - Dmitriy Pereyaslovskyi
 • Game 1 Race to 7 - Dmitriy Pereyaslovskyi
 • Game 1 Race to 9 - Dmitriy Pereyaslovskyi
 • Game 1 - Dmitriy Pereyaslovskyi won 3-11
 • Game 2 Race to 3 - Vitalii Husiev
 • Game 2 Race to 5 - Vitalii Husiev
 • Game 2 Race to 7 - Vitalii Husiev
 • Game 2 Race to 9 - Vitalii Husiev
 • Game 2 - Vitalii Husiev won 11-6
 • Game 3 Race to 3 - Dmitriy Pereyaslovskyi
 • Game 3 Race to 5 - Dmitriy Pereyaslovskyi
 • Game 3 Race to 7 - Dmitriy Pereyaslovskyi
 • Game 3 Race to 9 - Dmitriy Pereyaslovskyi
 • Game 3 - Dmitriy Pereyaslovskyi won 2-11
 • Game 4 Race to 3 - Dmitriy Pereyaslovskyi
 • Game 4 Race to 5 - Dmitriy Pereyaslovskyi
 • Game 4 Race to 7 - Dmitriy Pereyaslovskyi
 • Game 4 Race to 9 - Vitalii Husiev
 • Game 4 - Dmitriy Pereyaslovskyi won 10-12