Pts

1 2 3 4 5
Vitaliy Zharskiy 7 11 8 11 11
Sergey Maksimiv 11 5 11 8 9

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Serhij Maksymiv
 • Game 1 Race to 5 - Serhij Maksymiv
 • Game 1 Race to 7 - Serhij Maksymiv
 • Game 1 Race to 9 - Serhij Maksymiv
 • Game 1 - Serhij Maksymiv won 7-11
 • Game 2 Race to 3 - Serhij Maksymiv
 • Game 2 Race to 5 - Vitalii Zharskiy
 • Game 2 Race to 7 - Vitalii Zharskiy
 • Game 2 Race to 9 - Vitalii Zharskiy
 • Game 2 - Vitalii Zharskiy won 11-5
 • Game 3 Race to 3 - Serhij Maksymiv
 • Game 3 Race to 5 - Vitalii Zharskiy
 • Game 3 Race to 7 - Serhij Maksymiv
 • Game 3 Race to 9 - Serhij Maksymiv
 • Game 3 - Serhij Maksymiv won 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Vitalii Zharskiy
 • Game 4 Race to 5 - Vitalii Zharskiy
 • Game 4 Race to 7 - Vitalii Zharskiy
 • Game 4 Race to 9 - Vitalii Zharskiy
 • Game 4 - Vitalii Zharskiy won 11-8
 • Game 5 Race to 3 - Vitalii Zharskiy
 • Game 5 Race to 5 - Vitalii Zharskiy
 • Game 5 Race to 7 - Vitalii Zharskiy
 • Game 5 Race to 9 - Serhij Maksymiv
 • Game 5 - Vitalii Zharskiy won 11-9