NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Straight Tomohiro Arai Tanaka Kouta (3.0) SP
01/26 13:33
251.000
01/27 04:08
2 Champagne Fight Masahiro Fukuda Masashige Honda SP
01/26 13:33
4.000
01/27 04:09
3 3 Dora Ken Chiaki Hori Keita Nishi SP
01/26 13:33
21.000
01/27 04:08
4 2 Esprit Bokuchan Yoshihiro Sawa Ryo Fujita SP
01/26 13:33
5.000
01/27 04:09
5 1 Towa Strahl Masahiro Uesugi Tsubasa Sasagawa SP
01/26 13:33
2.750
01/27 04:09
6 4 Realgar Kazuma Hashimoto Taito Mori SP
01/26 13:33
8.000
01/27 04:08
7 Mazao Yukiharu Shimada Wada Joji SP
01/26 13:33
15.000
01/27 04:08
8 Knotted Cord Kiyoaki Takahashi Sho Yoshii SP
01/26 13:33
8.500
01/27 04:09
9 Felice Rally Hitoshi Horie Ryota Sugawara (1.0) SP
01/26 13:33
71.000
01/27 04:08
10 Gravity Model Terunobu Fujita Norifumi Mikamoto SP
01/26 13:33
6.000
01/27 04:09
11 Star President Makoto Ichimura Seiji Yamazaki SP
01/26 13:33
61.000
01/27 04:08
12 Platinum Rod Katsunori Arayama Tadanari Konno SP
01/26 13:33
23.000
01/27 04:08
13 Gambaruchan Morio Misaka Akira Harita SP
01/26 13:33
101.000
01/27 04:08
14 Saya Eonni Chiaki Hori Ryuji Tatsushiro SP
01/26 13:33
71.000
01/27 04:08