NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 A Shin Terra Terunobu Fujita Kota Motohashi SP
01/26 16:37
-
01/27 04:40
2 Airport Liner Yukiharu Shimada Tsubasa Sasagawa SP
01/26 16:37
-
01/27 04:40
3 For Bell Way Makoto Ichimura Seiji Yamazaki SP
01/26 16:37
-
01/27 04:40
4 Lovely Yoshino Tomohiro Arai Ryo Fujita SP
01/26 16:37
-
01/27 04:40
5 Bright Color Terunobu Fujita Masashige Honda SP
01/26 16:37
-
01/27 04:40
6 Ippin Masahiro Uesugi Akira Harita SP
01/26 16:37
-
01/27 04:40
7 Yamano Rich Yoichi Sasaki Tadanari Konno SP
01/26 16:37
-
01/27 04:40
8 Nac Sunrise Shin Tachibana Ryuji Tatsushiro SP
01/26 16:37
-
01/27 04:40
9 T's Apex Yukiharu Shimada Niihara Shuma (1.0) SP
01/26 16:37
-
01/27 04:40
10 Gunjin Kazuma Hashimoto Taito Mori SP
01/26 16:37
-
01/27 04:40
11 4 Hanano Uta Kazumasa Sakamoto Genki Fujimoto SP
01/26 16:37
-
01/27 04:40
12 3 Presto Legacy Morio Misaka Norifumi Mikamoto SP
01/26 16:37
-
01/27 04:40
13 2 Honey Toast Terunobu Fujita Takayuki Yano SP
01/26 16:37
-
01/27 04:40
14 Cosmo Mocha Takemi Munakata Naoki Machida SP
01/26 16:37
-
01/27 04:40
15 Lampron Motohiro Akamine Fumio Matoba SP
01/26 16:37
-
01/27 04:40
16 1 Star Drummer Kazunobu Suda Wada Joji SP
01/26 16:37
-
01/27 04:40