Pts

1 2 3
Dmitriy Derevinskiy 12 8 10
Vitalii Khamurda 14 11 12