Pts

1 2 3
Lin/Hsu 21 12 16
Matsumoto/Nagahara 16 21 21