Pts

1 2 3 4 5
Volodymyr Korobko 11 11 11 4 8
Oleh Napirko 13 6 5 11 11