Justin Barki 2-6,4-6 Kaito Uesugi 2018-05-22 07:45

Estadio: C Round: 25

Justin Barki   Kaito Uesugi

Eventos

 • Game 1 - Justin Barki - breaks to 40
 • Game 2 - Kaito Uesugi - breaks to 15
 • Game 3 - Kaito Uesugi - holds to 40
 • Game 4 - Kaito Uesugi - breaks to 40
 • Game 5 - Kaito Uesugi - holds to love
 • Game 6 - Justin Barki - holds to 30
 • Game 7 - Kaito Uesugi - holds to 15
 • Game 8 - Kaito Uesugi - breaks to 15
 • Game 9 - Kaito Uesugi - holds to 30
 • Game 10 - Justin Barki - holds to 40
 • Game 11 - Justin Barki - breaks to 30
 • Game 12 - Kaito Uesugi - breaks to 30
 • Game 13 - Kaito Uesugi - holds to 15
 • Game 14 - Justin Barki - holds to love
 • Game 15 - Kaito Uesugi - holds to 15
 • Game 16 - Justin Barki - holds to 40
 • Game 17 - Kaito Uesugi - holds to 15
 • Game 18 - Kaito Uesugi - breaks to 30