Pts

1 2 3
Nazarii Sydorak 11 11 10
Volodymyr Kuzmych 4 7 5