Pts

1 2 3 4 5
Anton Kulakov 8 11 11 11 12
Evgeny Grishaev 11 7 13 6 10

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Anton Kulakov
 • Game 1 Race to 5 - Anton Kulakov
 • Game 1 Race to 7 - Anton Kulakov
 • Game 1 Race to 9 - Evgeny Grishaev
 • Game 1 - Evgeny Grishaev won 8-11
 • 8-11: Game 1 Score
 • Game 2 Race to 3 - Anton Kulakov
 • Game 2 Race to 5 - Anton Kulakov
 • Game 2 Race to 7 - Anton Kulakov
 • Game 2 Race to 9 - Anton Kulakov
 • Game 2 - Anton Kulakov won 11-7
 • 11-7: Game 2 Score
 • Game 3 Race to 3 - Evgeny Grishaev
 • Game 3 Race to 5 - Anton Kulakov
 • Game 3 Race to 7 - Anton Kulakov
 • Game 3 Race to 9 - Evgeny Grishaev
 • Game 3 - Evgeny Grishaev won 11-13
 • 11-13: Game 3 Score
 • Game 4 Race to 3 - Anton Kulakov
 • Game 4 Race to 5 - Anton Kulakov
 • Game 4 Race to 7 - Anton Kulakov
 • Game 4 Race to 9 - Anton Kulakov
 • Game 4 - Anton Kulakov won 11-6
 • 11-6: Game 4 Score
 • Game 5 Race to 3 - Anton Kulakov
 • Game 5 Race to 5 - Anton Kulakov
 • Game 5 Race to 7 - Anton Kulakov
 • Game 5 Race to 9 - Anton Kulakov
 • Game 5 - Anton Kulakov won 12-10
 • 12-10: Game 5 Score