Pts

1 2 3 4 5
Andrey Emelyanov 13 8 11 11 11
Gleb Stashkovsky 15 11 7 6 4

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Andrey Emelyanov
 • Game 1 Race to 3 - Andrey Emelyanov
 • Game 1 Race to 5 - Andrey Emelyanov
 • Game 1 Race to 7 - Andrey Emelyanov
 • Game 1 Race to 9 - Andrey Emelyanov
 • Game 1 - Gleb Stashkovskii won 13-15
 • 13-15: Game 1 Score
 • Game 2 Race to 3 - Gleb Stashkovskii
 • Game 2 Race to 5 - Gleb Stashkovskii
 • Game 2 Race to 7 - Gleb Stashkovskii
 • Game 2 Race to 9 - Gleb Stashkovskii
 • Game 2 - Gleb Stashkovskii won 8-11
 • 8-11: Game 2 Score
 • Game 3 Race to 3 - Andrey Emelyanov
 • Game 3 Race to 5 - Andrey Emelyanov
 • Game 3 Race to 7 - Andrey Emelyanov
 • Game 3 Race to 9 - Andrey Emelyanov
 • Game 3 - Andrey Emelyanov won 11-7
 • 11-7: Game 3 Score
 • Game 4 Race to 3 - Gleb Stashkovskii
 • Game 4 Race to 5 - Andrey Emelyanov
 • Game 4 Race to 7 - Andrey Emelyanov
 • Game 4 Race to 9 - Andrey Emelyanov
 • Game 4 - Andrey Emelyanov won 11-6
 • 11-6: Game 4 Score
 • Game 5 Race to 3 - Andrey Emelyanov
 • Game 5 Race to 5 - Andrey Emelyanov
 • Game 5 Race to 7 - Andrey Emelyanov
 • Game 5 Race to 9 - Andrey Emelyanov
 • Game 5 - Andrey Emelyanov won 11-4
 • 11-4: Game 5 Score