Pts

1 2 3 4
Maxim Sodyl 11 7 11 11
Roman Karpesh 5 11 6 6