Pts

1 2 3 4 5
Andrey Emelyanov 10 9 11 11 11
Yuriy Sokolov 12 11 6 3 8