Hyojoo Choi 2-4 Fen Li 2018-10-29 14:10

Pts

1 2 3 4 5 6
Hyojoo Choi 5 12 11 7 9 10
Fen Li 11 10 9 11 11 12

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Fen Li
 • Game 1 Race to 5 - Fen Li
 • Game 1 Race to 7 - Fen Li
 • Game 1 Race to 9 - Fen Li
 • Game 1 - Fen Li won 5-11
 • 5-11: Game 1 Score
 • Game 2 Race to 3 - Hyojoo Choi
 • Game 2 Race to 5 - Fen Li
 • Game 2 Race to 7 - Fen Li
 • Game 2 Race to 9 - Fen Li
 • Game 2 - Hyojoo Choi won 12-10
 • 12-10: Game 2 Score
 • Game 3 Race to 3 - Hyojoo Choi
 • Game 3 Race to 5 - Fen Li
 • Game 3 Race to 7 - Fen Li
 • Game 3 Race to 9 - Hyojoo Choi
 • Game 3 - Hyojoo Choi won 11-9
 • 11-9: Game 3 Score
 • Game 4 Race to 3 - Fen Li
 • Game 4 Race to 5 - Fen Li
 • Game 4 Race to 7 - Hyojoo Choi
 • Game 4 Race to 9 - Fen Li
 • Game 4 - Fen Li won 7-11
 • 7-11: Game 4 Score
 • Game 5 Race to 3 - Hyojoo Choi
 • Game 5 Race to 5 - Fen Li
 • Game 5 Race to 7 - Hyojoo Choi
 • Game 5 Race to 9 - Fen Li
 • Game 5 - Fen Li won 9-11
 • 9-11: Game 5 Score
 • Game 6 Race to 3 - Hyojoo Choi
 • Game 6 Race to 5 - Hyojoo Choi
 • Game 6 Race to 7 - Fen Li
 • Game 6 Race to 9 - Fen Li
 • Game 6 - Fen Li won 10-12
 • 10-12: Game 6 Score