Kozachka Zaporozhye Femenino

Ucrania - Liga Nacional - Femenino 03/30 09:58 - Kozachka Zaporozhye Femenino v Kiev Basket - Femenino L 53-96
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 03/30 09:20 - Kozachka Zaporozhye Femenino v Dynamo NPU Kiev - Femenino L 37-100
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 03/20 14:00 - Chaika Berdyansk - Femenino v Kozachka Zaporozhye Femenino L 94-71
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 03/19 21:18 - Chayka Berdyansk - Femenino v Kozachka Zaporozhye Femenino L 94-71
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 03/15 14:00 - Kozachka Zaporozhye Femenino v Chayka Berdyansk - Femenino L 73-84
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 03/09 08:00 - Blyskavky Vinnytsia - Femenino v Kozachka Zaporozhye Femenino W 52-72
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 03/08 12:46 - Blyskavky Vinnytsia - Femenino v Kozachka Zaporozhye Femenino W 50-69
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 03/07 17:00 - Suzirya Rivne - Femenino v Kozachka Zaporozhye Femenino L 82-56
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 03/03 09:30 - Kozachka Zaporozhye Femenino v Frankivsk - Femenino L 73-77
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 03/02 12:07 - Kozachka Zaporozhye Femenino v Frankivsk - Femenino L 73-75
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 03/01 14:00 - Kozachka Zaporozhye Femenino v SBK Lviv - Femenino L 66-75
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 02/16 18:21 - Frankivsk - Femenino v Kozachka Zaporozhye Femenino L 77-73
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 02/15 14:00 - SBK Lviv - Femenino v Kozachka Zaporozhye Femenino L 67-60
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 02/08 15:00 - Interkhim-Sdyusshor Odessa - Femenino v Kozachka Zaporozhye Femenino L 57-54
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 02/01 15:00 - Dynamo NPU Kiev - Femenino v Kozachka Zaporozhye Femenino L 100-63
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 02/01 11:11 - Kiev Basket - Femenino v Kozachka Zaporozhye Femenino L 110-43
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 01/27 14:30 - Kozachka Zaporozhye Femenino v Blyskavky Vinnytsia - Femenino L 50-72
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 01/19 09:15 - Kozachka Zaporozhye Femenino v Interkhim-Sdyusshor Odessa - Femenino L 52-75
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 01/17 14:00 - Kozachka Zaporozhye Femenino v Interkhim-Sdyusshor Odessa - Femenino W 76-71
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 01/13 15:15 - SBK Lviv - Femenino v Kozachka Zaporozhye Femenino L 62-46
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 01/11 15:00 - Frankivsk - Femenino v Kozachka Zaporozhye Femenino L 72-58
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 12/21 15:00 - Kozachka Zaporozhye Femenino v Chayka Berdyansk - Femenino L 60-69
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 12/13 15:00 - Kozachka Zaporozhye Femenino v Blyskavky Vinnytsia - Femenino W 72-58
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 12/13 11:45 - Kozachka Zaporozhye Femenino v Blyskavky Vinnytsia - Femenino W 72-58
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 12/09 09:23 - Kozachka Zaporozhye Femenino v Dynamo NPU Kiev - Femenino L 39-72
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 12/07 08:00 - Kozachka Zaporozhye Femenino v Kiev Basket - Femenino L 63-73
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 12/02 09:51 - Suzirya Rivne - Femenino v Kozachka Zaporozhye Femenino L 68-53
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 11/30 17:57 - Blyskavky Vinnytsia - Femenino v Kozachka Zaporozhye Femenino L 68-55
Ucrania - Liga Nacional - Femenino 11/30 15:00 - Blyskavky Vinnytsia - Femenino v Kozachka Zaporozhye Femenino L 68-55
Ukraine Cup Women 11/26 13:00 - Kozachka Zaporozhye Femenino v Kiev Basket - Femenino L 58-77