Resultados

One Day Match 11/29 07:30 - Irlanda - Femenino v Sri Lanka - Femenino CANC
One Day Match 11/25 07:30 - Irlanda - Femenino v Países Bajos - Femenino 199/10(41.5)-170/10(48)
One Day Match 11/23 07:30 - Indias Occidentales - Femenino v Irlanda - Femenino 163/4(39.3)-159/10(43)
4th ODI 10/11 07:30 - Zimbabue - Femenino v Irlanda - Femenino 227/8,312/3
Zimbabwe Women vs Ireland Women 3rd ODI 10/09 07:30 - Zimbabue - Femenino v Irlanda - Femenino View
2nd ODI 10/07 07:30 - Zimbabue - Femenino v Irlanda - Femenino ,50/0
Twenty20 08/30 08:30 - Países Bajos - Femenino v Irlanda - Femenino 87-111
Twenty20 08/29 08:30 - Francia - Femenino v Irlanda - Femenino 24-25
Críquet 08/27 08:30 - Irlanda - Femenino v Escocia - Femenino 89-92
Twenty20 08/26 08:30 - Irlanda - Femenino v Alemania - Femenino 196-32
Twenty20 07/30 15:00 - Irlanda - Femenino v Países Bajos - Femenino 101/2(15)-119/3(13.3)
Twenty20 07/29 15:00 - Irlanda - Femenino v Países Bajos - Femenino 110/4(11.3)-109/5(20)