Igor Zemit

Liga Pro de Moscú 04/16 02:39 - Igor Zemit v Sarvar Atakhanov 10-9
Liga Pro de Moscú 04/16 01:30 - Igor Zemit v Stanislav Bychkov 3-10
Liga Pro de Moscú 04/16 00:30 - Igor Zemit v Sarvar Atakhanov 13-13
Liga Pro de Moscú 04/15 23:30 - Evgeniy Ilyukhin v Igor Zemit 14-12
Liga Pro de Moscú 04/15 22:00 - Sergey Kuzmin v Igor Zemit 3-10
Liga Pro de Moscú 04/07 02:55 - Evgeniy Ilyukhin v Igor Zemit 10-7
Liga Pro de Moscú 04/07 01:30 - Evgeniy Ilyukhin v Igor Zemit 10-9
Liga Pro de Moscú 04/07 00:00 - Igor Zemit v Sarvar Atakhanov 11-5
Liga Pro de Moscú 04/06 22:30 - Igor Zemit v Dmitry Korneev 10-9
Liga Pro de Moscú 04/06 21:30 - Stanislav Bychkov v Igor Zemit 6-10
Liga Pro de Moscú 03/31 02:35 - Dmitry Balakin v Igor Zemit 4-11
Liga Pro de Moscú 03/31 00:30 - Sergey Maksakov v Igor Zemit 9-5
Liga Pro de Moscú 03/30 23:00 - Igor Zemit v Andrey Dontsenko 11-10
Liga Pro de Moscú 03/30 21:30 - Igor Zemit v Evgeniy Ilyukhin 3-10
Liga Pro de Moscú 03/26 03:30 - Dmitry Balakin v Igor Zemit 9-4
Liga Pro de Moscú 03/26 01:00 - Igor Zemit v Anatoliy Ilyin View
Liga Pro de Moscú 03/26 00:30 - Igor Zemit v Igor Mikhailov 5-10
Liga Pro de Moscú 03/25 23:30 - Sergey Myagkov v Igor Zemit 10-9
Liga Pro de Moscú 03/19 03:30 - Igor Zemit v Alexey Agapov 4-8
Liga Pro de Moscú 03/19 02:34 - Evgeniy Ilyukhin v Igor Zemit 11-10
Liga Pro de Moscú 03/19 01:30 - Igor Zemit v Roman Pavlenko 4-10
Liga Pro de Moscú 03/19 01:30 - Dmitry Balakin v Igor Zemit 3-11
Liga Pro de Moscú 03/18 23:00 - Evgeniy Ilyukhin v Igor Zemit 10-8
Liga Pro de Moscú 03/10 03:30 - Evgeniy Ilyukhin v Igor Zemit 7-3
Liga Pro de Moscú 03/10 02:29 - Igor Zemit v Dmitry Korneev 2-8
Liga Pro de Moscú 03/10 01:00 - Igor Zemit v Andrey Dontsenko 8-9
Liga Pro de Moscú 03/10 00:30 - Igor Zemit v Vladimir Kasatkin 2-0
Liga Pro de Moscú 03/09 22:30 - Dmitry Korneev v Igor Zemit 13-12
Liga Pro de Moscú 02/26 02:49 - Igor Zemit v Evgeniy Ilyukhin 5-6
Liga Pro de Moscú 02/26 02:00 - Roman Pavlenko v Igor Zemit 8-7