Evgeny Kryuchkov

Liga Pro de Moscú 07/12 02:24 - Evgeny Kryuchkov v Igor Matveev 8-7
Liga Pro de Moscú 07/12 02:00 - Evgeny Kryuchkov v Sergey Khomutov 7-2
Liga Pro de Moscú 07/12 01:00 - Maxim Perunov v Evgeny Kryuchkov 12-11
Liga Pro de Moscú 07/11 23:30 - Evgeny Kryuchkov v Igor Matveev 11-3
Liga Pro de Moscú 07/11 22:30 - Igor Poletaev v Evgeny Kryuchkov 14-12