Resultados

Liga Pro 01/23 02:15 - Mikhail Marchenko v Dmitry Tikhnenko W 1-3
Liga Pro 01/23 00:15 - Dmitry Tikhnenko v Valery Sidorin W 3-0
Liga Pro 01/22 23:15 - Vasiliy Rudenko v Dmitry Tikhnenko W 0-3
Liga Pro 01/22 22:15 - Mikhail Marchenko v Dmitry Tikhnenko L 3-2
Liga Pro 01/22 21:15 - Dmitry Tikhnenko v Dmitry Voronov W 3-0
Liga Pro 01/22 02:15 - Dmitry Balakin v Dmitry Tikhnenko W 0-3
Liga Pro 01/22 00:45 - Dmitry Tikhnenko v Dmitry Balakin L 1-3
Liga Pro 01/21 23:45 - Dmitry Tikhnenko v Dmitry Voronov W 3-0
Liga Pro 01/21 22:45 - Denis Dyachenko v Dmitry Tikhnenko W 0-3
Liga Pro 01/21 21:15 - Anton Mohnachev v Dmitry Tikhnenko L 3-2
Liga Pro 01/20 16:15 - Anton Mohnachev v Dmitry Tikhnenko W 0-3
Liga Pro 01/20 15:15 - Vasiliy Rudenko v Dmitry Tikhnenko L 3-1