Egor Kovpak

Setka Cup 04/06 19:00 - Ihor Skrypal v Egor Kovpak 1-3
Setka Cup 04/06 18:30 - Anar Aliiev v Egor Kovpak 3-2
Setka Cup 04/06 17:00 - Dmytro Smyrnov v Egor Kovpak 3-0
Setka Cup 04/06 16:00 - Egor Kovpak v Dmytro Smyrnov 3-0
Setka Cup 04/06 15:00 - Egor Kovpak v Anar Aliiev 3-1
Setka Cup 04/06 14:00 - Egor Kovpak v Ihor Skrypal 2-3
Setka Cup 03/27 11:30 - Egor Kovpak v Denys Kolodii 3-11
Setka Cup 03/27 10:40 - Egor Kovpak v Oleksandr Kolbasenko 3-0
Setka Cup 03/27 09:40 - Egor Kovpak v Denys Kolodii 3-1
Setka Cup 03/27 08:10 - Egor Kovpak v Valerii Merzlikin 3-2
Setka Cup 03/27 07:10 - Egor Kovpak v Oleg Kolivay 3-1
Setka Cup 03/26 18:42 - Egor Kovpak v Oleg Kolivay 10-8
Setka Cup 03/26 18:10 - Egor Kovpak v Ihor Skrypal View
Setka Cup 03/26 17:10 - Egor Kovpak v Oleg Kolivay 3-0
Setka Cup 03/26 15:40 - Egor Kovpak v Valerii Merzlikin 2-3
Setka Cup 03/26 14:40 - Egor Kovpak v Oleksandr Kolbasenko 2-3
Setka Cup 03/22 11:55 - Egor Kovpak v Valerii Merzlikin 6-11
Setka Cup 03/22 10:45 - Egor Kovpak v Denys Kolodii 3-0
Setka Cup 03/22 09:45 - Egor Kovpak v Pavel Lavrynenko 3-0
Setka Cup 03/22 08:15 - Egor Kovpak v Oleg Kolivay 3-0
Setka Cup 03/22 07:15 - Egor Kovpak v Valerii Merzlikin 3-1
Setka Cup 03/21 12:45 - Egor Kovpak v Denys Kolodii 1-3
Setka Cup 03/21 10:45 - Valerii Merzlikin v Egor Kovpak 3-0
Setka Cup 03/21 09:45 - Egor Kovpak v Oleg Kolivay 11-4
Setka Cup 03/21 08:45 - Igor Koshkodan v Egor Kovpak 6-11
Setka Cup 03/21 07:15 - Egor Kovpak v Pavel Lavrynenko 11-4
Setka Cup 03/14 12:40 - Egor Kovpak v Andrii Droshchynskyi 8-5
Setka Cup 03/14 10:40 - Volodymyr Bilobrov v Egor Kovpak 6-8
Setka Cup 03/14 09:40 - Egor Kovpak v Oleksandr Kolbasenko 7-11
Setka Cup 03/14 08:40 - Valerii Merzlikin v Egor Kovpak View