Vladyslav Mishchenko

Setka Cup 04/09 11:30 - Vladyslav Mishchenko v Ivan Efimenko 3-1
Setka Cup 04/09 10:30 - Vladyslav Mishchenko v Anatolii Nazarov 0-3
Setka Cup 04/09 10:00 - Vladyslav Mishchenko v Oleg Varlamov 1-3
Setka Cup 04/09 10:00 - Vladyslav Mishchenko v Vadym Koriahin View
Setka Cup 04/09 09:00 - Oleg Varlamov v Vladyslav Mishchenko 1-3
Setka Cup 04/09 09:00 - Vadym Koriahin v Vladyslav Mishchenko View
Setka Cup 04/09 08:00 - Anatolii Nazarov v Vladyslav Mishchenko 2-3
Setka Cup 04/09 06:30 - Ivan Efimenko v Vladyslav Mishchenko 3-0
Setka Cup 04/08 19:00 - Ivan Efimenko v Vladyslav Mishchenko 3-1
Setka Cup 04/08 18:30 - Yaroslav Kerusenko v Vladyslav Mishchenko 1-3
Setka Cup 04/08 17:00 - Vladyslav Mishchenko v Vadym Koriahin Walkover
Setka Cup 04/08 15:00 - Vladyslav Mishchenko v Yaroslav Kerusenko 0-3
Setka Cup 04/08 14:00 - Vladyslav Mishchenko v Ivan Efimenko 3-0
Setka Cup 04/04 11:30 - Anatolii Nazarov v Vladyslav Mishchenko 2-3
Setka Cup 04/04 11:00 - Yaroslav Kerusenko v Vladyslav Mishchenko 3-2
Setka Cup 04/04 09:30 - Ivan Efimenko v Vladyslav Mishchenko 3-2
Setka Cup 04/04 08:30 - Vladyslav Mishchenko v Ivan Efimenko 3-2
Setka Cup 04/04 07:30 - Vladyslav Mishchenko v Yaroslav Kerusenko 2-3
Setka Cup 04/04 06:30 - Vladyslav Mishchenko v Anatolii Nazarov 0-3
Setka Cup 04/03 19:30 - Vladyslav Mishchenko v Anatolii Nazarov 2-3
Setka Cup 04/03 18:30 - Vladyslav Mishchenko v Ivan Efimenko 3-0
Setka Cup 04/03 17:30 - Oleg Varlamov v Vladyslav Mishchenko 1-3
Setka Cup 04/03 16:30 - Vladyslav Mishchenko v Oleg Varlamov 3-0
Setka Cup 04/03 15:00 - Ivan Efimenko v Vladyslav Mishchenko 2-3
Setka Cup 04/03 14:30 - Anatolii Nazarov v Vladyslav Mishchenko 1-3
Setka Cup 03/31 10:40 - Anatolii Nazarov v Vladyslav Mishchenko 3-1
Setka Cup 03/31 09:10 - Igor Trydukh v Vladyslav Mishchenko 1-3
Setka Cup 03/31 08:10 - Ivan Efimenko v Vladyslav Mishchenko 3-0
Setka Cup 03/31 06:40 - Vladyslav Mishchenko v Igor Trydukh 1-3
Setka Cup 03/31 05:40 - Vladyslav Mishchenko v Anatolii Nazarov 2-3