UTA Jazz (Lovejoy) Esports

Resultados

eSports - Baloncesto - Live Arena - 4x5 min 01/27 13:00 - SAC Kings (Miller) Esports v UTA Jazz (Lovejoy) Esports L 56-42
eSports - Baloncesto - Live Arena - 4x5 min 01/27 12:24 - MEM Grizzlies (W1NFATAL) Esports v UTA Jazz (Lovejoy) Esports L 55-46
eSports - Baloncesto - Live Arena - 4x5 min 01/27 11:48 - NO Pelicans (Sultan) Esports v UTA Jazz (Lovejoy) Esports L 56-51
eSports - Baloncesto - Live Arena - 4x5 min 01/27 11:12 - UTA Jazz (Lovejoy) Esports v SAC Kings (Miller) Esports L 46-49
eSports - Baloncesto - Live Arena - 4x5 min 01/27 10:36 - UTA Jazz (Lovejoy) Esports v MEM Grizzlies (W1NFATAL) Esports L 49-61
eSports - Baloncesto - Live Arena - 4x5 min 01/27 10:00 - UTA Jazz (Lovejoy) Esports v NO Pelicans (Sultan) Esports W 61-49
eSports - Baloncesto - Live Arena - 4x5 min 01/26 13:00 - UTA Jazz (Lovejoy) Esports v NO Pelicans (W1NFATAL) Esports L 41-61
eSports - Baloncesto - Live Arena - 4x5 min 01/26 12:24 - MEM Grizzlies (Bumblebee) Esports v UTA Jazz (Lovejoy) Esports L 49-32
eSports - Baloncesto - Live Arena - 4x5 min 01/26 11:48 - UTA Jazz (Lovejoy) Esports v SAC Kings (Aphex) Esports W 60-43
eSports - Baloncesto - Live Arena - 4x5 min 01/26 11:12 - NO Pelicans (W1NFATAL) Esports v UTA Jazz (Lovejoy) Esports W 54-57
eSports - Baloncesto - Live Arena - 4x5 min 01/26 10:36 - UTA Jazz (Lovejoy) Esports v MEM Grizzlies (Bumblebee) Esports L 41-55
eSports - Baloncesto - Live Arena - 4x5 min 01/26 10:00 - SAC Kings (Aphex) Esports v UTA Jazz (Lovejoy) Esports L 39-37