Stanford - Femenino

WNCAAB 03/24 01:30 1 Stanford - Femenino v Louisville - Femenino L 59-86
WNCAAB 03/20 01:00 1 Stanford - Femenino v Florida Gulf Coast - Femenino W 90-70
WNCAAB 03/20 01:00 - Fla Gulf Coast Women v Stanford - Femenino - View
WNCAAB 03/17 22:00 - Gonzaga - Femenino v Stanford - Femenino - View
WNCAAB 03/05 02:00 1 Stanford - Femenino v Oregon - Femenino L 57-77
WNCAAB 03/04 04:30 1 Arizona State - Femenino v Stanford - Femenino W 46-58
WNCAAB 03/03 02:00 1 USC - Femenino v Stanford - Femenino W 59-69
WNCAAB 02/25 21:00 1 Washington St - Femenino v Stanford - Femenino - Cancelled
WNCAAB 02/24 04:00 1 Washington - Femenino v Stanford - Femenino W 79-86
WNCAAB 02/17 22:30 1 California - Femenino v Stanford - Femenino L 78-66
WNCAAB 02/16 03:00 1 Stanford - Femenino v California - Femenino W 74-69
WNCAAB 02/11 23:00 1 Stanford - Femenino v Colorado - Femenino W 62-53
WNCAAB 02/10 03:00 1 Stanford - Femenino v Utah - Femenino W 70-49
WNCAAB 02/04 20:00 1 Stanford - Femenino v Oregon - Femenino W 78-65
WNCAAB 02/03 02:00 1 Oregon St - Femenino v Stanford - Femenino W 57-60
WNCAAB 01/29 01:00 1 Stanford - Femenino v Arizona - Femenino W 79-42
WNCAAB 01/27 03:00 1 Stanford - Femenino v Arizona State - Femenino W 74-50
WNCAAB 01/21 23:00 1 UCLA - Femenino v Stanford - Femenino L 64-53
WNCAAB 01/20 04:00 1 USC - Femenino v Stanford - Femenino W 55-59
WNCAAB 01/14 23:00 1 Stanford - Femenino v Washington - Femenino W 71-45
WNCAAB 01/13 02:00 1 Stanford - Femenino v Washington St - Femenino W 70-57
WNCAAB 01/07 21:00 1 Stanford - Femenino v Arizona State - Femenino L 66-73
WNCAAB 01/06 01:00 1 Arizona - Femenino v Stanford - Femenino W 46-61
WNCAAB 12/31 21:00 1 Stanford - Femenino v USC - Femenino W 72-65
WNCAAB 12/30 01:30 1 Stanford - Femenino v UCLA - Femenino W 76-65
WNCAAB 12/22 02:00 1 Stanford - Femenino v Tennessee - Femenino L 71-83
WNCAAB 12/19 03:00 1 Stanford - Femenino v Western Illinois - Femenino L 64-71
WNCAAB 12/16 22:00 1 Stanford - Femenino v UNLV - Femenino W 74-33
WNCAAB 12/03 19:00 1 Stanford - Femenino v Baylor - Femenino L 57-81
WNCAAB 11/30 03:00 1 San Francisco - Femenino v Stanford - Femenino W 66-86