Sydney Thunder - Femenino

One Day Match 02/02 04:10 - Sydney Thunder - Femenino v Perth Scorchers - Femenino View
Twenty20 02/01 04:10 - Perth Scorchers - Femenino v Sydney Thunder - Femenino 148/2,121/8
Twenty20 01/28 04:00 - Brisbane Heat - Femenino v Sydney Thunder - Femenino 115 All Out,117/8
Twenty20 01/27 03:30 - Brisbane Heat - Femenino v Sydney Thunder - Femenino 146/4,145/5
Twenty20 01/24 03:50 - Sydney Thunder - Femenino v Melbourne Renegades - Femenino 69/6,68 All Out
Twenty20 01/21 03:00 - Sydney Thunder - Femenino v Adelaide Strikers - Femenino 114/4,114/5
Twenty20 01/20 03:00 - Sydney Thunder - Femenino v Adelaide Strikers - Femenino 148/4,111 All Out
Twenty20 01/13 03:30 - Sydney Sixers - Femenino v Sydney Thunder - Femenino 113 All Out,114/6
Twenty20 01/08 05:30 - Perth Scorchers - Femenino v Sydney Thunder - Femenino View
Twenty20 01/07 02:00 - Perth Scorchers - Femenino v Sydney Thunder - Femenino View
Twenty20 12/31 00:00 - Hobart Hurricanes - Femenino v Sydney Thunder - Femenino 97 All Out,99/2
Twenty20 12/30 03:20 - Hobart Hurricanes - Femenino v Sydney Thunder - Femenino 112/8,116/3
Críquet 12/16 02:00 - Sydney Thunder - Femenino v Melbourne Stars - Femenino 135/1,132/4
Críquet 12/12 03:00 - Sydney Thunder - Femenino v Melbourne Stars - Femenino 115/2,114/8
Críquet 12/10 03:00 - Sydney Thunder - Femenino v Sydney Sixers - Femenino 142/6,146/4
Críquet 12/09 02:45 - Sydney Thunder - Femenino v Melbourne Renegades - Femenino 200/6,189/6
Críquet 01/21 05:57 - Perth Scorchers - Femenino v Sydney Thunder - Femenino 131/4,134/5
Críquet 01/20 05:53 - Perth Scorchers - Femenino v Sydney Thunder - Femenino 149/5,145/6
Críquet 01/16 07:23 - Hobart Hurricanes - Femenino v Sydney Thunder - Femenino 117/4,115/9
Críquet 01/14 02:36 - Sydney Sixers - Femenino v Sydney Thunder - Femenino 138/7,138/6
Críquet 01/05 07:19 - Hobart Hurricanes - Femenino v Sydney Thunder - Femenino 171/3,116/9
Críquet 01/03 02:56 - Sydney Thunder - Femenino v Brisbane Heat - Femenino 115/8,117/1
Críquet 01/02 02:41 - Sydney Thunder - Femenino v Brisbane Heat - Femenino 132/8,125/8
Críquet 12/28 03:14 - Sydney Thunder - Femenino v Sydney Sixers - Femenino 131/7,164/3
Críquet 12/27 02:42 - Sydney Thunder - Femenino v Melbourne Renegades - Femenino 96/2,93/6
Críquet 12/26 02:54 - Sydney Thunder - Femenino v Melbourne Renegades - Femenino 114/2,110/4
Críquet 12/17 02:55 - Adelaide Strikers - Femenino v Sydney Thunder - Femenino 106/4,102/5
Críquet 12/12 23:14 - Melbourne Stars - Femenino v Sydney Thunder - Femenino 116/9,121/2
Críquet 12/10 07:07 - Sydney Thunder - Femenino v Melbourne Stars - Femenino 141/4,147/8