Samuel/Jo

Leagues Played
CBVP Vila Velha 3

Resultados

CBVP Vila Velha 06/23 18:50 - Samuel/Jo v Eduardo/Bruno 2-1
CBVP Vila Velha 06/23 16:50 - Samuel/Jo v Lucas/Joao Pedro 0-2
CBVP Vila Velha 06/23 13:30 - Samuel/Jo v Alvaro A/Ramon Gomes 2-0