Fremantle - Femenino

Resultados

AFL - Femenino 03/28 02:10 8 Carlton - Femenino v Fremantle - Femenino Cancelled
AFL - Femenino 03/22 05:10 7 Fremantle - Femenino v Melbourne - Femenino Cancelled
AFL - Femenino 03/21 05:40 7 [1] Fremantle - Femenino v Gold Coast - Femenino [4] 80-10
AFL - Femenino 03/15 02:10 6 [6] Western Bulldogs - Femenino v Fremantle - Femenino [1] 51-66
AFL - Femenino 03/08 06:10 5 [1] Fremantle - Femenino v Brisbane - Femenino [2] 50-32
AFL - Femenino 03/01 04:10 4 [6] St Kilda - Femenino v Fremantle - Femenino [1] 23-24
AFL - Femenino 02/22 08:10 3 [1] Fremantle - Femenino v Collingwood - Femenino [2] 33-30
AFL - Femenino 02/15 08:10 2 [7] West Coast - Femenino v Fremantle - Femenino [4] 15-60
AFL - Femenino 02/09 06:10 1 [3] Fremantle - Femenino v Geelong - Femenino [7] 44-28
AFL - Femenino 03/23 03:45 232 [1] Carlton - Femenino v Fremantle - Femenino [2] 64-28
AFL - Femenino 03/16 08:10 7 [3] Fremantle - Femenino v North Melbourne - Femenino [2] 52-25
AFL - Femenino 03/09 03:35 6 [1] Geelong - Femenino v Fremantle - Femenino [3] 13-49