Sydney Rays

Australia - NRC 10/12 01:00 7 Sydney v Force L 33-57
Australia - NRC 10/05 02:00 6 Canberra Vikings v Sydney L 36-26
Australia - NRC 09/29 03:00 5 Sydney v Melbourne Rising L 26-40
Australia - NRC 09/21 02:00 4 Fijian Drua v Sydney L 76-29
Australia - NRC 09/14 02:00 3 Sydney v Queensland Country W 47-26
Australia - NRC 09/08 03:00 2 Brisbane City v Sydney Rays L 52-26
Australia - NRC 08/31 02:00 1 NSW Country Eagles v Sydney Rays L 38-33
Australia - NRC 10/14 02:00 7 Melbourne Rising v Sydney Rays L 55-21
Australia - NRC 10/06 05:00 6 Queensland Country v Sydney Rays L 64-24
Australia - NRC 09/30 07:00 5 Western Force v Sydney Rays L 63-15
Australia - NRC 09/23 05:00 4 Sydney Rays v Fijian Drua L 31-34
Australia - NRC 09/19 09:00 1 Sydney Rays v NSW Country Eagles L 19-33
Australia - NRC 09/15 04:30 3 Sydney Rays v Brisbane City L 40-61
Australia - NRC 09/08 05:00 2 Sydney Rays v Canberra Vikings L 17-54
Australia - NRC 10/28 05:30 9 Fijian Drua v Sydney Rays W 29-36
Australia - NRC 10/21 06:00 8 Perth Spirit v Sydney Rays W 31-44
Australia - NRC 10/15 03:30 7 Canberra Vikings v Sydney Rays L 71-14
Australia - NRC 10/08 04:00 6 Sydney Rays v Brisbane City L 29-46
Australia - NRC 10/02 04:00 5 NSW Country Eagles v Sydney Rays L 26-17
Australia - NRC 09/24 03:00 4 Sydney Rays v Queensland Country L 24-50
Australia - NRC 09/16 05:00 3 Sydney Rays v Melbourne Rising W 48-28
Australia - NRC 09/10 05:00 2 Sydney Rays v Greater Sydney Rams L 26-41
Australia - NRC 10/16 04:00 2 Sydney Rays v Perth Spirit L 24-42
Australia - NRC 10/09 02:00 7 Melbourne Rising v Sydney Rays W 32-38
Australia - NRC 10/01 05:00 6 Sydney Rays v Canberra Vikings W 58-14
Australia - NRC 09/25 05:00 5 Brisbane City v Sydney Rays W 32-38
Australia - NRC 09/17 03:00 4 Sydney Rays v NSW Country Eagles L 16-36
Australia - NRC 09/10 05:00 3 Queensland Country v Sydney Rays W 22-30
Australia - NRC 09/02 08:30 2 Sydney Rays v Perth Spirit W 28-8
Australia - NRC 08/28 03:00 1 Sydney Rays v Western Sydney Rams W 50-30