Ucrania - TT Cup 12/02 12:45 - Serhii Zemiantsev v Valentyn Yunchyk L 3-2
Ucrania - TT Cup 12/02 11:35 - Serhii Zemiantsev v Valentyn Yunchyk L 3-2
Ucrania - TT Cup 12/02 11:00 - Valentyn Yunchyk v Mykyta Ruban L 0-3
Ucrania - TT Cup 12/02 08:40 - Valentyn Yunchyk v Valerii Melnyk L 2-3
Ucrania - TT Cup 12/02 06:55 - Valentyn Yunchyk v Serhii Tsybulin W 3-0
Ucrania - TT Cup 12/01 12:45 - Serhii Tsybulin v Valentyn Yunchyk W 1-3
Ucrania - TT Cup 12/01 11:35 - Valentyn Yunchyk v Serhii Tsybulin L 1-3
Ucrania - TT Cup 12/01 10:25 - Valentyn Yunchyk v Valerii Melnyk W 3-2
Ucrania - TT Cup 12/01 09:15 - Valentyn Yunchyk v Mykyta Ruban L 1-3
Ucrania - TT Cup 12/01 08:05 - Valentyn Yunchyk v Serhii Zemiantsev W 3-0
Ucrania - TT Cup 11/28 14:35 - Aleksey Krutko v Valentyn Yunchyk L 3-0
Ucrania - TT Cup 11/28 12:50 - Valentyn Yunchyk v Oleksandr Levadnyi W 3-0
Ucrania - TT Cup 11/28 11:05 - Valentyn Yunchyk v Yevhen Pysmennyi W 3-0
Ucrania - TT Cup 11/28 09:20 - Valentyn Yunchyk v Yevhen Masko L 2-3
Ucrania - TT Cup 11/28 07:35 - Valentyn Yunchyk v Oleksii Krutko L 0-3
Ucrania - TT Cup 11/28 05:50 - Valentyn Yunchyk v Serhii Hohenko L 2-3
Ucrania - TT Cup 11/27 15:45 - Valentyn Yunchyk v Serhii Hohenko L 1-3
Ucrania - TT Cup 11/27 12:50 - Yevhen Pysmennyi v Valentyn Yunchyk W 2-3
Ucrania - TT Cup 11/27 11:40 - Valentyn Yunchyk v Oleksii Krutko W 3-2
Ucrania - TT Cup 11/27 10:30 - Valentyn Yunchyk v Yevhen Masko W 3-2
Ucrania - TT Cup 11/27 08:45 - Valentyn Yunchyk v Serhii Hohenko W 3-1
Ucrania - TT Cup 11/27 06:25 - Valentyn Yunchyk v Oleksandr Levadnyi L 2-3
Ucrania - TT Cup 11/25 13:20 - Valentyn Yunchyk v Uryi Schepanskyi W 3-1
Ucrania - TT Cup 11/25 11:35 - Nikita Trofimov v Valentyn Yunchyk L 3-0
Ucrania - TT Cup 11/25 11:00 - Valentyn Yunchyk v Serhii Zemiantsev W 3-1
Ucrania - TT Cup 11/25 08:40 - Valentyn Yunchyk v Uryi Schepanskyi W 3-2
Ucrania - TT Cup 11/25 06:55 - Valentyn Yunchyk v Roman Cherevko W 3-2
Ucrania - TT Cup 11/24 10:25 - Roman Cherevko v Valentyn Yunchyk L 3-2
Ucrania - TT Cup 11/24 09:50 - Valentyn Yunchyk v Nikita Trofimov W 3-0
Ucrania - TT Cup 11/24 08:40 - Serhii Zemiantsev v Valentyn Yunchyk L 3-1