Moscow Liga Pro - Femenino 09/18 13:53 Kristina Grechishnikova v Irina Nefedova 5-6
Campeonato Europeo - Femenino 09/18 13:45 Mariia Tailakova v Sibel Altinkaya 1-3
Campeonato Europeo - Femenino 09/18 13:45 Pauline Chasselin v Valeria Shcherbatykh 0-0
Campeonato Europeo - Femenino 09/18 13:45 Stephanie Loeuillette v Christina Kallberg 0-0
Moscow Liga Pro - Femenino 09/18 13:32 Lyubov Tentser v Anna Krasikova 9-4
Campeonato Europeo - Femenino 09/18 13:00 Daniela Dodean v Eva Odorova 4-1
Moscow Liga Pro - Femenino 09/18 13:00 Irina Nefedova v Lyubov Tentser 10-8
Campeonato Europeo - Femenino 09/18 13:00 Tin-Tin Ho v Airi Avameri 4-0
Campeonato Europeo - Femenino 09/18 13:00 Nadezhda Bogdanova v Alba Fernandez 4-0
Campeonato Europeo - Femenino 09/18 13:00 Daniela Monteiro Dodean v Eva Odorova 9-8
Campeonato Europeo - Femenino 09/18 13:00 Charlotte Carey v Sara Ramirez 7-6
Moscow Liga Pro - Femenino 09/18 12:30 Viktoriya Kandibina v Anna Krasikova 4-5
Moscow Liga Pro - Femenino 09/18 12:00 Kristina Grechishnikova v Irina Nefedova 5-8
Moscow Liga Pro - Femenino 09/18 11:30 Viktoriya Kandibina v Lyubov Tentser 10-7
Moscow Liga Pro - Femenino 09/18 11:00 Anna Krasikova v Kristina Grechishnikova 4-7
Campeonato Europeo - Femenino 09/18 10:45 Jesus Cantero v Filip Radovic 4-0
Campeonato Europeo - Femenino 09/18 10:45 Yevhen Pryshchepa v Rimas Lesiv 4-1
Campeonato Europeo - Femenino 09/18 10:45 Deni Kozul v Tomasz Kotowski 2-4
Campeonato Europeo - Femenino 09/18 10:45 Tomas Tregler v Michael Maze 4-3
Moscow Liga Pro - Femenino 09/18 10:30 Irina Nefedova v Viktoriya Kandibina 8-9
Campeonato Europeo - Femenino 09/18 10:00 Vladimir Sidorenko v Jan Zibrat 1-4
Campeonato Europeo - Femenino 09/18 10:00 Cristian Pletea v Miguel Vilchez 4-3
Campeonato Europeo - Femenino 09/18 10:00 Marek Badowski v Carlos Caballero 4-3
Campeonato Europeo - Femenino 09/18 10:00 Luka Mladenovic v Gleb Shamruk 4-3
Moscow Liga Pro - Femenino 09/18 10:00 Lyubov Tentser v Kristina Grechishnikova 7-11
Moscow Liga Pro - Femenino 09/18 09:30 Anna Krasikova v Irina Nefedova 7-4
Campeonato Europeo - Femenino 09/18 09:15 Truls Moregardh v Abdullah Yigenler 4-3
Campeonato Europeo - Femenino 09/18 09:15 Truls Moregard v Abdullah Yigenler 11-3
Campeonato Europeo - Femenino 09/18 09:15 Ioannis Sgouropoulos v Samuel Novota 4-1
Campeonato Europeo - Femenino 09/18 09:15 Tomislav Pucar v Marko Jevtovic 3-4