Campeonato Mundial - Femenino

DateRLocal v Visitante-
10/20 10:40 1 [1] Serbia - Femenino v Italia - Femenino [2] 3-2
10/20 08:20 50 [1] Holanda - Femenino v China - Femenino [2] 0-3
10/19 10:20 31 [3] Japón - Femenino v EE. UU. - Femenino [3] 1-3
10/19 07:10 2 [1] China - Femenino v Italia - Femenino [2] 2-3
10/19 04:40 2 [1] Serbia - Femenino v Holanda - Femenino [2] 3-1
10/16 10:20 3 Holanda - Femenino v China - Femenino 1-3
10/16 07:10 3 [2] Italia - Femenino v Serbia - Femenino [1] 1-3
10/15 10:20 2 [3] Italia - Femenino v Japón - Femenino [2] 3-2
10/15 07:10 2 [3] Holanda - Femenino v EE. UU. - Femenino [2] 3-2
10/14 10:20 1 [3] Japón - Femenino v Serbia - Femenino [1] 0-3
10/14 07:10 1 [3] China - Femenino v EE. UU. - Femenino [2] 3-2
10/11 10:20 4 [2] China - Femenino v Rusia - Femenino [4] 3-1
10/11 10:20 4 [2] Japón - Femenino v Brasil - Femenino [4] 2-3
10/11 07:10 4 [1] Italia - Femenino v EE. UU. - Femenino [3] 3-1
10/11 07:10 4 [3] Holanda - Femenino v Serbia - Femenino [1] 3-0
10/11 04:25 4 [5] Turquía - Femenino v Tailandia - Femenino [6] 3-1
10/11 04:25 4 [5] Alemania - Femenino v República Dominicana - Femenino [6] 0-3
10/11 01:40 4 [7] Bulgaria - Femenino v Azerbaiyán - Femenino [8] 3-0
10/11 01:40 4 [8] México - Femenino v Puerto Rico - Femenino [7] 1-3
10/10 10:20 - China - Femenino v EE. UU. - Femenino 23-17
10/10 10:20 - Japón - Femenino v Serbia - Femenino 24-23
10/10 07:10 3 [1] Italia - Femenino v Rusia - Femenino [4] 3-1
10/10 07:10 3 [6] Alemania - Femenino v Puerto Rico - Femenino [7] 3-1
10/10 04:25 3 [2] Holanda - Femenino v Brasil - Femenino [4] 2-3
10/10 04:25 3 [7] Bulgaria - Femenino v Tailandia - Femenino [5] 3-2
10/10 01:40 3 [8] México - Femenino v República Dominicana - Femenino [6] 0-3
10/10 01:40 3 [6] Turquía - Femenino v Azerbaiyán - Femenino [8] 3-1
10/08 10:20 2 [5] Tailandia - Femenino v Italia - Femenino [2] 0-3
10/08 10:20 2 [4] Japón - Femenino v Puerto Rico - Femenino [7] 3-0
10/08 07:10 2 [4] China - Femenino v Azerbaiyán - Femenino [7] 3-0