China - CVL

03/19 08:00 Pekín v Shanghai 2-3
03/16 11:30 Shanghai v Pekín 1-3
03/16 11:30 Bayi v Sichuan Cancelled
03/12 08:00 Sichuan v Bayi 3-2
03/12 08:00 Shanghai v Pekín 3-0
03/05 08:00 Bayi v Sichuan View
03/05 08:00 Pekín v Shanghai 2-3
02/12 08:00 Bayi v Shanghai 0-3
02/12 08:00 [2] Sichuan v Pekín [1] 1-3
02/09 11:30 Bayi v Shanghai 0-3
02/09 11:30 [2] Sichuan v Pekín [1] 1-3
02/05 08:00 [1] Pekín v Sichuan [2] 3-0
02/05 08:00 Shanghai v Bayi 3-0
01/22 08:00 Henan v Jiangsu 3-1
01/22 08:00 Shandong v Bayi 3-1
01/22 08:00 Tianjin v Sichuan 0-3
01/22 08:00 Pekín v Shanghai 3-1
01/15 09:30 [1] Pekín v Sichuan [2] 3-0
01/15 08:00 Shandong v Jiangsu 3-1
01/15 08:00 Henan v Shanghai 0-3
01/15 08:00 [4] Tianjin v Bayi [3] 1-3
01/12 11:30 Jiangsu v Henan 3-0
01/12 11:30 Bayi v Shandong 3-0
01/12 11:30 Sichuan v Tianjin 3-0
01/12 11:30 Shanghai v Pekín 3-1
01/08 08:00 Shanghai v Henan 3-0
01/08 08:00 Jiangsu v Shandong 3-2
01/08 08:00 Bayi v Tianjin 3-0
01/08 08:00 [2] Sichuan v Pekín [1] 0-3
01/01 08:00 Zhejiang v Hubei 3-0