Pts

1 2 3 4
Aleksandr Zhelubenkov 7 9 11 9
Denis Bochkov 11 11 9 10

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Denis Bochkov
 • Game 1 Race to 5 - Denis Bochkov
 • Game 1 Race to 7 - Denis Bochkov
 • Game 1 Race to 9 - Denis Bochkov
 • Game 1 - Denis Bochkov won 7-11
 • Score After Game 1 - 7-11
 • Game 2 Race to 3 - Aleksandr Zhelubenkov
 • Game 2 Race to 5 - Denis Bochkov
 • Game 2 Race to 7 - Aleksandr Zhelubenkov
 • Game 2 Race to 9 - Aleksandr Zhelubenkov
 • Game 2 - Denis Bochkov won 9-11
 • Score After Game 2 - 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Denis Bochkov
 • Game 3 Race to 5 - Denis Bochkov
 • Game 3 Race to 7 - Aleksandr Zhelubenkov
 • Game 3 Race to 9 - Denis Bochkov
 • Game 3 - Aleksandr Zhelubenkov won 11-9
 • Score After Game 3 - 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Denis Bochkov
 • Game 4 Race to 5 - Denis Bochkov
 • Game 4 Race to 7 - Denis Bochkov
 • Game 4 Race to 9 - Denis Bochkov