Pts

1 2 3 4 5
Oleksandr Kovalov 11 2 11 9 8
Denis Nemchenko 7 11 9 11 11

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Oleksandr Kovalov
 • Game 1 Race to 5 - Oleksandr Kovalov
 • Game 1 Race to 7 - Oleksandr Kovalov
 • Game 1 Race to 9 - Oleksandr Kovalov
 • Game 1 - Oleksandr Kovalov won 11-7
 • Game 2 Race to 3 - Denis Nemchenko
 • Game 2 Race to 5 - Denis Nemchenko
 • Game 2 Race to 7 - Denis Nemchenko
 • Game 2 Race to 9 - Denis Nemchenko
 • Game 2 - Denis Nemchenko won 2-11
 • Game 3 Race to 3 - Oleksandr Kovalov
 • Game 3 Race to 5 - Oleksandr Kovalov
 • Game 3 Race to 7 - Oleksandr Kovalov
 • Game 3 Race to 9 - Oleksandr Kovalov
 • Game 3 - Oleksandr Kovalov won 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Denis Nemchenko
 • Game 4 Race to 5 - Denis Nemchenko
 • Game 4 Race to 7 - Denis Nemchenko
 • Game 4 Race to 9 - Denis Nemchenko
 • Game 4 - Denis Nemchenko won 9-11
 • Game 5 Race to 3 - Oleksandr Kovalov
 • Game 5 Race to 5 - Oleksandr Kovalov
 • Game 5 Race to 7 - Denis Nemchenko
 • Game 5 Race to 9 - Denis Nemchenko
 • Game 5 - Denis Nemchenko won 8-11