Pts

1 2 3
Olga Melnyk 8 7 9
Svitlana Yureneva 11 11 11