Head to Head

Hungría - NBI - Femenino 2019/03/23 15:00 Viktória FC-Szombathely - Femenino v Ferencvárosi - Femenino L 2-4
Hungría - NBI - Femenino 2018/10/25 13:00 Ferencvárosi - Femenino v Viktória FC-Szombathely - Femenino L 1-0

Home History

Hungría - NBI - Femenino 2019/09/14 14:00 Győri ETO - Femenino v Viktória FC-Szombathely - Femenino W 1-3
Hungría - NBI - Femenino 2019/09/11 14:30 Astra Hungary - Femenino v Viktória FC-Szombathely - Femenino W 0-3
Hungría - NBI - Femenino 2019/09/08 13:00 Viktória FC-Szombathely - Femenino v Szent Mihaly SE - Femenino D 0-0
Hungría - NBI - Femenino 2019/08/18 12:30 Viktória FC-Szombathely - Femenino v Kelen SC - Femenino W 4-0
Hungría - NBI - Femenino 2019/06/06 16:00 Diosgyori VTK - Femenino v Viktória FC-Szombathely - Femenino L 1-0
Hungría - NBI - Femenino 2019/06/02 14:00 Viktória FC-Szombathely - Femenino v Diosgyori VTK - Femenino W 1-0
Hungría - NBI - Femenino 2019/05/25 12:00 Diosgyori VTK - Femenino v Viktória FC-Szombathely - Femenino L 5-4
Hungría - NBI - Femenino 2019/05/11 13:00 Szent Mihaly SE - Femenino v Viktória FC-Szombathely - Femenino W 0-2

Away History

Hungría - NBI - Femenino 2019/09/15 15:00 Diosgyori VTK - Femenino v Ferencvárosi - Femenino W 1-5
Hungría - NBI - Femenino 2019/09/11 13:00 Ferencvárosi - Femenino v Győri ETO - Femenino W 2-0
Hungría - NBI - Femenino 2019/09/07 13:00 Ferencvárosi - Femenino v Kelen SC - Femenino W 10-0
Hungría - NBI - Femenino 2019/08/17 14:00 MTK Hungária - Femenino v Ferencvárosi - Femenino L 1-0
UEFA Champions League - Femenino 2019/08/13 15:00 Ferencvárosi - Femenino v ZFK Spartak Subotica - Femenino D 2-2
UEFA Champions League - Femenino 2019/08/10 11:00 Ferencvárosi - Femenino v SS Anenii - Femenino W 2-0
UEFA Champions League - Femenino 2019/08/07 15:30 Slovan Bratislava - Femenino v Ferencvárosi - Femenino W 1-3
Hungría - NBI - Femenino 2019/06/02 12:00 MTK Hungária - Femenino v Ferencvárosi - Femenino W 0-3