Nika Syktyvkar - Femenino

Rusia - Superliga 1 - Femenino 02/12 12:00 - Politech Samara - Femenino v Nika Syktyvkar - Femenino W 69-82
Rusia - Superliga 1 - Femenino 02/11 12:00 - Politech Samara - Femenino v Nika Syktyvkar - Femenino L 73-55
Rusia - Superliga 1 - Femenino 02/08 15:00 - Kazanochka - Femenino v Nika Syktyvkar - Femenino L 63-52
Rusia - Superliga 1 - Femenino 02/07 15:00 - Kazanochka - Femenino v Nika Syktyvkar - Femenino L 77-73
Rusia - Superliga 1 - Femenino 01/23 17:00 - Vologda-Chevakata - Femenino v Nika Syktyvkar - Femenino W 59-71
Rusia - Superliga 1 - Femenino 01/23 15:54 - Vologda Chevakata - Femenino v Nika Syktyvkar - Femenino W 59-71
Rusia - Superliga 1 - Femenino 01/17 15:21 - Nika Syktyvkar - Femenino v UMMC Ekaterinburg 2 - Femenino W 82-66
Rusia - Superliga 1 - Femenino 01/16 15:25 - Nika Syktyvkar - Femenino v UMMC Ekaterinburg 2 - Femenino W 96-49
Rusia - Superliga 1 - Femenino 01/12 15:41 - Nika Syktyvkar - Femenino v Neftyanik Omsk - Femenino W 83-48
Rusia - Superliga 1 - Femenino 01/12 14:49 - Nika Syktyvkar - Femenino v Neftyanik Omsk - Femenino D 0-0
Rusia - Superliga 1 - Femenino 12/24 15:30 - Nika Syktyvkar - Femenino v Dynamo Kursk 2 - Femenino W 75-64
Rusia - Superliga 1 - Femenino 12/23 13:52 - Nika Syktyvkar - Femenino v Dynamo Kursk 2 - Femenino W 82-69
Rusia - Superliga 1 - Femenino 12/19 15:26 - Nika Syktyvkar - Femenino v MBA Moscow 2 - Femenino W 89-33
Rusia - Superliga 1 - Femenino 12/10 14:51 - Rostov-Don - Femenino v Nika Syktyvkar - Femenino L 76-56
Rusia - Superliga 1 - Femenino 12/10 09:00 - Rostov-Don - Femenino v Nika Syktyvkar - Femenino L 76-56
Rusia - Superliga 1 - Femenino 12/09 13:51 - Rostov-Don - Femenino v Nika Syktyvkar - Femenino L 90-63
Rusia - Superliga 1 - Femenino 12/06 15:00 - Stavropolchanka - Femenino v Nika Syktyvkar - Femenino L 76-66
Rusia - Superliga 1 - Femenino 12/05 15:00 - Stavropolchanka - Femenino v Nika Syktyvkar - Femenino W 59-81
Rusia - Superliga 1 - Femenino 11/28 15:24 - Nika Syktyvkar - Femenino v Kazanochka Kazan - Femenino L 58-76
Rusia - Superliga 1 - Femenino 11/27 15:30 - Nika Syktyvkar - Femenino v Kazanochka Kazan - Femenino L 73-96
Rusia - Superliga 1 - Femenino 11/23 15:27 - Nika Syktyvkar - Femenino v Politech Samara - Femenino L 71-76
Rusia - Superliga 1 - Femenino 11/07 15:24 - Nika Syktyvkar - Femenino v Vologda Chevakata - Femenino L 74-75
Rusia - Superliga 1 - Femenino 11/06 15:27 - Nika Syktyvkar - Femenino v Vologda Chevakata - Femenino W 75-69
Rusia - Superliga 1 - Femenino 10/29 12:00 - Neftyanik Omsk - Femenino v Nika Syktyvkar - Femenino L 78-71
Rusia - Superliga 1 - Femenino 10/25 12:00 - UMMC Ekaterinburg 2 - Femenino v Nika Syktyvkar - Femenino W 70-72
Rusia - Superliga 1 - Femenino 10/24 12:00 - UMMC Ekaterinburg 2 - Femenino v Nika Syktyvkar - Femenino L 82-79
Rusia - Superliga 1 - Femenino 10/12 11:00 - Sparta & K Vidnoe 2 - Femenino v Nika Syktyvkar - Femenino L 74-66
Rusia - Superliga 1 - Femenino 10/11 11:00 - Sparta & K Vidnoe 2 - Femenino v Nika Syktyvkar - Femenino L 81-55
Copa de Rumanía - Femenino 10/02 14:00 - Nadezhda - Femenino v Nika Syktyvkar - Femenino L 85-35
Copa de Rusia - Femenino 09/26 14:54 - Nika Syktyvkar - Femenino v Chernie Medvedi - Femenino W 73-69